Gebruiksvoorwaarden en Privacy- en Cookiebeleid

Gebruiksvoorwaarden en Privacy- en Cookiebeleid

Juridische kennisgeving:
Bezoekers van deze website zijn verplicht om de volgende algemene voorwaarden te accepteren in ruil voor de informatie die over ons, ons bedrijf en de services die we via onze website verstrekken, wordt verstrekt.
Wij zijn InVivere, een in België geregistreerde onderneming met ondernemingsnummer BE 0886 156 069, waarvan het adres Breden Els 101, 2490 Balen is. Ons correspondentieadres is Breden Els 101; 2490 Balen, België. In deze algemene voorwaarden worden we InVivere genoemd.
Als we schrijven over 'jij', 'je', 'jou' of 'jouw', dan bedoelen we jou als gebruiker. Schrijven we over 'wij', 'we', 'ons' of 'onze', dan bedoelen we InVivere

Gebruiksvoorwaarden:
We doen al het mogelijke om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op onze webpagina's op te nemen. Informatie is alleen bedoeld als leidraad en is niet bedoeld als onderdeel van een contract en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of cumulatieve verliezen of schade die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om deze pagina's te gebruiken, eventuele fouten, onjuiste voorstellingen of weglatingen in het materiaal dat erop staat.
De informatie op deze webpagina's is met redelijke zorg samengesteld en wordt door ons als legaal, eerlijk, fatsoenlijk en waarheidsgetrouw beschouwd vanaf de datum van voorbereiding.

U stemt ermee in dat het materiaal dat wordt gedownload of op andere wijze wordt gebruikt door het gebruik van onze webpagina's geheel op uw eigen risico wordt verkregen en dat u volledig verantwoordelijk bent voor de daaruit voortvloeiende schade aan software of computersystemen en/of enig resulterend verlies van gegevens, zelfs als wij zijn op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in verband met websites van derden die via onze eigen website kunnen worden gelinkt of toegankelijk zijn en we onderschrijven of keuren de inhoud van dergelijke websites niet goed.

Met betrekking tot een geschil dat voortkomt uit deze website, stemt u ermee in dat InVivere en de gebruiker zich exclusief onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Antwerpen, België.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de tekst en afbeeldingen in de informatie op deze website het auteursrecht van InVivere. U mag individuele selecties van deze webpagina's alleen downloaden of afdrukken als deze expliciet voor uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en niet voor het publiek worden gereproduceerd. Het permanent kopiëren of opslaan van de gehele of een deel van deze website of de informatie die erin is vervat, of de reproductie of opname van enig deel ervan in andere werken of publicaties op papier of elektronische media of in een andere vorm is uitdrukkelijk verboden.

We nemen uw privacy serieus en hebben een afzonderlijk privacybeleid op onze website gepubliceerd.

De volledige inhoud van deze webpagina's blijft ons eigendom en is auteursrechtelijk beschermd met alle rechten voorbehouden. Onze verzuim om enige rechten uit te oefenen onder deze gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand of dergelijk recht tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons geaccepteerd.

Cookie beleid:
We kunnen een aantal verschillende cookies gebruiken op onze site. Als u niet weet wat cookies zijn, of hoe u ze kunt besturen of verwijderen, raden we u aan naar http://www.aboutcookies.org te gaan voor gedetailleerde informatie.

De onderstaande lijst beschrijft de cookies die we op deze site kunnen gebruiken en waarvoor we ze gebruiken. Momenteel hanteren we een impliciete toestemming-beleid, wat betekent dat we aannemen dat u tevreden bent met dit gebruik. Als u niet tevreden bent, moet u deze site niet gebruiken of moet u de cookies verwijderen die de site hebben bezocht, of moet u op de site surfen met de anonieme gebruiksinstelling van uw browser:
- 'Incognito' genoemd in Chrome,
- 'InPrivate' voor Internet Explorer,
- 'Privénavigatie' in Firefox en Safari enz.

First Party Cookies:
Dit zijn cookies die rechtstreeks door deze website worden ingesteld.

Google Analytics:
We kunnen Google Analytics gebruiken om informatie over bezoekersgedrag op onze website te verzamelen. Google Analytics slaat informatie op over welke pagina's u bezoekt, hoe lang u op de site bent, hoe u hier bent gekomen en waar u op klikt. Deze Analytics-gegevens worden verzameld via een JavaScript-tag op de pagina's van onze site en zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. We verzamelen of bewaren daarom uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam of adres) niet, zodat deze informatie niet kan worden gebruikt om te identificeren wie u bent.
U kunt hier meer informatie vinden over de positie van Google met betrekking tot zijn analytics-service: https://support.google.com/analytics.

We kunnen een sessiecookie gebruiken om uw inlognaam voor u te onthouden als u een geregistreerde gebruiker bent en wij achten deze strikt noodzakelijk voor de werking van de website. Als deze zijn uitgeschakeld, kunnen en zullen verschillende functies op de site worden verbroken.
Meer informatie over sessiecookies en waar ze voor worden gebruikt, is hier te vinden: http://www.allaboutcookies.org/cookies/session-cookies-used-for.html .

Cookies van derden:
Dit zijn cookies die op uw machine zijn geplaatst door externe websites waarvan de services op deze site worden gebruikt. Cookies van dit type zijn de knoppen voor delen op de site zodat bezoekers inhoud kunnen delen op sociale netwerken. Cookies worden momenteel ingesteld door Facebook en Google+. Om deze knoppen te implementeren en te verbinden met de relevante sociale netwerken en externe sites, zijn er scripts van domeinen buiten onze website. Houd er rekening mee dat deze sites waarschijnlijk informatie verzamelen over wat u allemaal op internet doet, ook op deze website.
U moet het respectieve beleid van elk van deze sites controleren om te zien hoe ze uw informatie precies gebruiken en om te weten te komen hoe u deze informatie kunt weigeren of verwijderen.

Ontkenning:
De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden.
De informatie wordt verstrekt door InVivere en hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen enkele garantie of verklaring van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website. of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook.

Elke afhankelijkheid die u op dergelijke informatie plaatst, is daarom strikt op uw eigen risico. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade, die het gevolg is van verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website. .

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van InVivere vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin zijn verwoord.

Alles wordt in het werk gesteld om de website vlot te laten werken. InVivere neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, de website tijdelijk niet beschikbaar vanwege technische problemen buiten onze controle.

Privacybeleid:
Dit beleid beschrijft ons beleid met betrekking tot de privacy van het individu. Wij nemen uw privacy serieus en informatie zal worden gebruikt in overeenstemming met de Belgische wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming (in dit beleid genaamd Gegevensbeschermingsvereisten). Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van deze website, inclusief alle gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u zich aanmeldt bij InVivere, of anderszins met ons communiceert.
Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen tenzij een ouder of voogd toestemming heeft gegeven namens het kind. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u uw ouder of voogd om toestemming vragen.

Het is belangrijk dat u deze privacykennisgeving samen met andere privacykennisgevingen of eerlijke verwerkingskennisgevingen die we kunnen verstrekken op specifieke gelegenheden leest wanneer wij persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig weet hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken . Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze te overschrijven.

1. Datacontroller
InVivere is de controller en verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens.
We hebben een Data Protection Officer (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de DPO met behulp van de onderstaande gegevens.
Naam van DPO: Sonja Blommaert;
E-mailadres: dpo@invivere.be - Postadres: Breden Els 101; 2490 Balen - België;
Telefoonnummer: +32 (0) 497 845 535
U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit (GBA), de Belgische toezichthouder voor gegevensbeschermingskwesties (https://www.privacycommission.be/). We zouden echter de kans om uw zorgen te behandelen, waarderen voordat u de GBA benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op. Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

2. Uw toestemming
Uw gebruik van deze website betekent dat u ermee instemt dat wij persoonlijke gegevens over u verzamelen en gebruiken zoals hieronder aangegeven in overeenstemming met deze beleidsverklaring. Mochten we ervoor kiezen om deze voorwaarden om welke reden dan ook te wijzigen, dan worden de wijzigingen hier geplaatst, zodat u altijd op de hoogte blijft van het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en wanneer we deze openbaar maken.

3. Gegevensbeveiliging
3.1. We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of geopend op een ongeoorloofde manier, gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die een zakelijke behoefte hebben om te weten. Ze verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.
3.2. We hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk op uw persoonsgegevens aan te pakken en we zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een inbreuk als dit wettelijk verplicht is.

4. De gegevens die we over u verzamelen
4.1. Persoonlijke gegevens betekent alle informatie over een persoon van wie die persoon kan worden geïdentificeerd. We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we hebben gegroepeerd:
4.1.1. Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht;
4.1.2. Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers;
4.1.3. Financiële gegevens omvatten bank- en betaalkaartgegevens;
4.1.4. Transactiegegevens bevatten details over betalingen van en naar u en andere details van services die u bij ons hebt gekocht;
4.1.5. Technische gegevens omvatten internetprotocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website;
4.1.6. Profiel Gegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen door u, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes;
4.1.7. Gebruiksgegevens bevatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt;
4.1.8. Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze externe partijen en uw communicatievoorkeuren;
4.2. We verzamelen speciale categorieën van persoonlijke gegevens over studenten (dit bevat details over uw gezondheid).

5. Hoe verzamelen we persoonlijke informatie over u en hoe wordt deze gebruikt?
5.1. We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder via:
5.1.1. Directe interacties. U kunt ons uw Identiteits-, Contact-, Medische en Financiële Gegevens geven door formulieren in te vullen of door ons te bereiken per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:
5.1.1.1. solliciteer voor onze diensten;
5.1.1.2. maak een account aan op onze website;
5.1.1.3. abonneren op onze service of publicaties;
5.1.1.4. vragen dat informatie over InVivere naar u wordt verzonden;
5.1.1.5. deelnemen aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
5.1.1.6. Geef ons wat commentaar.
5.1.2. Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website verzamelen we mogelijk automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties en patronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door cookies en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken.
5.1.3. Derden of publiek beschikbare bronnen. We kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen:
5.1.3.1. Technische gegevens van de volgende partijen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER):
5.1.3.1.1. analytische providers zoals Google;
5.1.3.1.2. advertentienetwerken; en
5.1.3.1.3. zoek informatie providers;
5.1.3.2. Contact-, financiële en transactie-gegevens van leveranciers van technische, betalings- en leveringsdiensten;
5.1.3.3. Identiteits- en contactgegevens van datamakelaars of aggregators;
5.1.3.4. Identiteits- en contactgegevens van openbaar beschikbare bronnen.

6. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
6.1. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de gegevensbeschermingsvereisten dit toestaan. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:
6.1.1. Wanneer we het contract moeten uitvoeren dat we binnenkort gaan afsluiten of met u zijn aangegaan;
6.1.2. Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen;
6.1.3. Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.
6.2. Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens anders dan met betrekking tot het verzenden van direct marketingcommunicatie van derden aan u via e-mail of sms. U hebt het recht om de toestemming voor marketing op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

7. Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken
7.1. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:
7.1.1. registreer u als een nieuwe student / cliënt;
7.1.2. uw aanvraag voor inschrijving of uw cursus verwerken, inclusief het beheren van betalingen, vergoedingen en kosten;
7.1.3. onze relatie met u beheren, waaronder:
7.1.3.1. u op de hoogte brengen van wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid;
7.1.3.2. u vragen een beoordeling achter te laten of een vragenlijst in te vullen;
7.1.4. u in staat stellen deel te nemen aan een wedstrijd of een enquête in te vullen;
7.1.5. beheer en bescherm ons bedrijf en deze website;
7.1.6. relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en de effectiviteit van de advertenties die wij u aanbieden te meten of te begrijpen;
7.1.7. data-analytics gebruiken om onze website, producten / diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren;
7.1.8. suggesties en aanbevelingen aan u doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn.
7.2. We kunnen verzamelde statistieken over verkopen, klanten, verkeerspatronen en informatie aan derden verstrekken, maar deze statistieken bevatten geen informatie die u identificeert
7.3. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken.
7.4. We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot bepaalde gebruik van persoonlijke gegevens, met name rond marketing en reclame.
7.5. Promotie aanbiedingen van ons
7.5.1. We kunnen uw Identiteits-, Contact-, Technische-, Gebruiks- en Profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of wat u mogelijk van belang zou kunnen zijn. Op deze manier bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (we noemen dit marketing).
7.5.2. U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons hebt opgevraagd en niet hebt geannuleerd om die marketing te ontvangen.
7.6. Marketing van derden
We krijgen uw uitdrukkelijke toestemming voor opt-in voordat we uw persoonlijke gegevens delen met derden voor marketingdoeleinden.
7.7. Afmelden
7.7.1 U kunt ons vragen om u op elk moment te stoppen met het verzenden van marketingberichten door contact met ons op te nemen via: info@invivere.be of om u af te melden via de link op de marketingmail.
7.8. Verandering van doel
7.9. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u een uitleg wilt krijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.
7.10. Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-verwant doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de juridische basis toelichten die ons daartoe in staat stelt.
7.11. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit is vereist of toegestaan door de vereisten voor gegevensbescherming.

8. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens
8.1. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met
8.1.1. dienstverleners die IT- en systeembeheerdiensten verlenen;
8.1.2. professionele adviseurs;
8.1.3. regelgevende instanties en andere autoriteiten in België die melding moeten maken van verwerkingsactiviteiten onder bepaalde omstandigheden.
8.2. De persoonlijke gegevens die aan derden worden verstrekt, kunnen:
8.2.1. betrekking hebben op de uitvoering van ons contract met u;
8.2.2. noodzakelijk zijn voor onze legitieme belangen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
8.2.3. derden zijn aan wie we kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we andere bedrijven proberen te verwerven of met hen fuseren. Als er iets met ons bedrijf gebeurt, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze privacyverklaring staat vermeld.
8.3. We eisen van alle externe partijen dat zij de beveiliging van uw persoonlijke gegevens respecteren en behandelen in overeenstemming met de vereisten voor gegevensbescherming. We staan niet toe dat onze externe serviceproviders uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

9. Internationale overdrachten
9.1. Sommige van onze externe derde partijen zijn gevestigd buiten de EER, zodat hun verwerking van uw persoonlijke gegevens een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengt.
9.2. Telkens wanneer we uw persoonlijke gegevens uit de EER overdragen, zorgen wij ervoor dat deze een vergelijkbare mate van bescherming genieten door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende veiligheidsmaatregelen wordt geïmplementeerd:
9.3. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan landen die geacht worden de Europese Commissie een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden. Zie Europese Commissie voor meer informatie: Geschiktheid van de bescherming van persoonsgegevens in niet-EU-landen;
9.4. Als we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Zie Europese Commissie voor meer informatie: Modelcontracten voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen; en
9.5. Als we in de VS gevestigde providers gebruiken, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van het Privacy Shield, wat vereist dat ze vergelijkbare bescherming bieden voor persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Zie Europese Commissie voor meer informatie: EU-US privacyschild.
9.6. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het overzetten van uw persoonlijke gegevens uit de EER.

10. Wat zijn cookies en hoe gaan we ermee om?
10.1. Een cookie is een stuk informatie dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het wordt normaal gesproken door een webserver naar u verzonden en stelt de server in staat om informatie te verzamelen van uw bezoek ter plaatse.
10.2. U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren

11. Dataretentie
11.1. We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.
11.2. Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of we kunnen die doelen bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke vereisten.
11.3. In sommige omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie [Vraag om verwijdering] hieronder voor meer informatie.

12. Uw wettelijke rechten
12.1. Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op het gebied van gegevensbeschermingsvereisten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Meer informatie over deze rechten is beschikbaar op https://www.dataprotectionauthority.be/
12.2. U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.
12.3. Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om nadere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.
12.4. We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

13. Vereisten voor gegevensbescherming
U hebt het recht om:
13.1. Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken.
13.2. Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, verbeteren, hoewel we mogelijk de juistheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt.
13.3. Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), waar we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of waar we uw persoonlijke gegevens moeten wissen. voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we niet altijd in staat zullen zijn om aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, op het moment van uw aanvraag zullen worden meegedeeld.
13.4. Voorwerp van de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer we vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde partij) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden schendt.
13.5. Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen op te schorten:
13.5.1. als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens bepalen;
13.5.2. waar ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wilt dat we het wissen;
13.5.3. waar u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
13.5.4. u heeft bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we doorslaggevende legitieme redenen hebben om het te gebruiken.
13.6. Vraag de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar u of naar een derde partij. We zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvan u aanvankelijk toestemming hebt gegeven aan ons om deze te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met u te sluiten.
13.7. Intrekking intrekken op elk moment waarop we vertrouwen op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die worden uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om bepaalde producten of services aan u te leveren. We zullen u adviseren als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.